Het VO en MBO onderwijs in Zutphen, wil, als onderdeel van haar curriculum, leerlingen zo vroeg mogelijk op passende wijze kennis laten maken met de latere beroepspraktijk.
Het Clean Tech Center heeft nadrukkelijk de vraag gekregen of er middels een project meer inzicht verkregen kan worden in type, aard en aantal bedrijven in Zutphen waarbinnen Clean Tech vraagstukken spelen. Vervolgens wordt in nauwe afstemming met deze bedrijven bepaald of deze vraagstukken in de vorm van Challenges door VO en MBO leerlingen kunnen worden opgepakt.
Gestreefd wordt naar een meer structurele meerjarige samenwerking tussen het Zutphense VO en MBO onderwijs met (al of niet clusters van) Zutphense bedrijven. Voor aanvang van de Challenge zal besproken worden hoe de toegevoegde waarde voor het bedrijf kan worden bepaald en op welke wijze dit het uitgangspunt zal zijn voor een financiële bijdrage vanuit het bedrijf na afronding van de werkzaamheden.

Doel: ​
Dit project is bedoeld om jonge mensen te interesseren voor Clean Tech. Zutphense bedrijven kunnen met deze samenwerking hun input geven op het VO en MBO onderwijs en daarmee op termijn op de opleiding van hun toekomstige werknemers. Als bijvangst kan (langdurige) interesse in Zutphense bedrijven genoemd worden.