Hoe kunnen duizenden bezoekers met zo min mogelijk belasting voor het milieu op de duurzame Floriade in Almere komen? Hoe komen meloenen uit Afrika in Nederlandse supermarkten? En hoe kun je kangoeroes uit Australië naar Nederland vervoeren?’
Deze vragen gaan over transport. Transport gaat over vervoer van mensen, dieren en producten. Over transport en mobiliteit wordt goed na gedacht door de politiek en door bestuurders van provinciën, gemeenten en bedrijven. Maar ook jij denkt vast na over hoe jij naar school komt, bijvoorbeeld als je fietsband net die dag lek is gegaan .
Steeds meer mensen in de wereld maken voor transport gebruik van auto’s, motors en vliegtuigen. Door de groei van de wereldbevolking verwacht men dat het energieverbruik de komende twintig jaar met vijftig procent zal toenemen. Een groot deel van de benodigde energie zal gebruikt gaan worden voor transport. Nu rijden veel transportmiddelen nog op benzine of diesel gemaakt van aardolie. De bronnen van aardolie zijn echter niet onuitputtelijk. Op een dag zal er geen druppel aardolie meer te vinden zijn. En zonder aardolie komen de meeste huidige vervoersmiddelen niet voorruit!. Veel wetenschappers houden zich dan ook bezig met de vraag hoe je aardolie kunt vervangen door andere brandstoffen.
Biobrandstof lijkt daar een goed alternatief voor. Deze brandstoffen worden gemaakt van planten, bomen, dierlijk en plantaardig afval. En planten kun je steeds weer opnieuw op laten groeien, zodat de voorraad biobrandstof altijd beschikbaar kan blijven. We noemen biobrandstoffen dan ook hernieuwbaar. Maar hoe duurzaam zijn deze biobrandstoffen? En gaat de teelt van biobrandstof niet ten koste van voedsel en oerbossen? Daar verschillen de experts nog wel van mening.
In dit project ga je de ethische vragen over biobrandstof bestuderen en maak je een voertuig wat gebruik maakt van biobrandstof.

‘Vroeger gebruikte men een paard en wagen om mensen te vervoeren. Deze duurzame transport methode belast het milieu niet met schadelijke stoffen. Dit in tegenstelling tot de hedendaagse voertuigen die veel CO2 uitstoten. Moeten we voor duurzaam transport terug naar vroeger of zijn biobrandstoffen een goed alternatief?