Voor het Globe College ontwikkelde De Verbinding een geheel nieuwe leerlijn in het kader van de Vernieuwde VMBO. 10 vakoverstijgende leerlingprojecten met thema’s als Fietsbizz, Crispy Critters, Soapy en The Nanny zagen het licht. De Verbinding verzorgde het bijbehorende lesmateriaal tot en met de aflevering van 100 ringbandmappen vol vernieuwing.